У централном регистру Завода за заштиту природе Србије тренутно је уписано преко 500 природних добара, а на десетине је у поступку заштите (чиме већ законски уживају статус заштите).

У Србији постоји 5 националних паркова, преко 20 паркова природе, више од 35 предела изузетних одлика, око 70 резервата природе и преко 340 споменика природе, те 15 заштићених станишта. Светску заштиту као резервати биосфере уживају два локалитета од међународног значаја. Више о самим заштићеним пределима видети на овој страници.

Типови заштићених подручја: